Hvem er vi?

Thisted Baptistkirke er en del af Baptistkirken i Danmark. Som frikirke er den selvstændig, dvs. uafhængig af staten. Der er 5o baptistmenigheder fordelt over det meste af landet med i alt ca. 5.300 medlemmer. På verdensplan er der ca. 48 mil. baptister i 115 lande.

Baptistmenigheden i Thisted er stiftet i 1891. Kirkebygningen i Rosenkrantzgade har siden en gennemgribende ombygning i 1976 dannet gode rammer om menighedens gudstjenester og andre aktiviteter.

Der er normalt gudstjeneste 1. og 3. søndag i måneden kl. 10, og enhver er altid hjertelig velkommen. - Se kalenderen!

Menigheden ledes af et menighedsråd, der er valgt på menighedens årsmøde i februar måned. Væsentlige beslutninger foretages på menighedsmødet efter forberedelse i menighedsrådet.

Den enkelte baptistmenighed har frihed til selv at fastlægge sin form og struktur i respekt for den fælles baptistiske historie og tradition.

Alle medlemmer har mulighed for øve indflydelse på menighedens liv og virke, dels i det daglige menighedsliv, men også ved aktivt at deltage i de 4 årlige ordinære menighedsmøder, hvor vi gennem drøftelser og demokratiske valg tager beslutninger om menighedens liv og drift.

Som lokal frikirke i Thisted ønsker vi at samarbejde med andre kirker i byen, herunder i muligt omfang at være med i relevante fælles arrangementer. Vi har tradition for fællesskab med Pinsekirken og Missionsforbundet om Sct.Hansfest, Kvindernes internationale Bededag og med alle kirker i byen om Evangelisk Alliances Bedeuge i januar måned.


Kontakt til kirken
Gerda og Jørgen Nielsen
Stjernevænget 2
7700 Thisted
Tlf. 97 92 30 12
mail
Menighedsråd
Kirsten Jonasen
Tlf. 97 97 71 87
mail

Lilli Jonasen
Tlf. 26 35 61 84
mail

Orla Møller
Tlf. 97 98 51 63
mail

Jørgen Nielsen
Tlf. 97 92 30 12
mail

Kasserer
Henning Jonasen
Tlf. 97 92 12 27
mail

Kontonummer: 5800 - 8128767178

Menighedsbladets redaktion
Jørgen Nielsen
mail