Hvem er vi?

Thisted Baptistkirke er en del af Baptistkirken i Danmark. Som frikirke er den selvstændig, dvs. uafhængig af staten. Der er 5o baptistmenigheder fordelt over det meste af landet med i alt ca. 5.300 medlemmer. På verdensplan er der ca. 48 mil. baptister i 115 lande.

Baptistmenigheden i Thisted er stiftet i 1891. Kirkebygningen i Rosenkrantzgade har siden en gennemgribende ombygning i 1976 dannet gode rammer om menighedens gudstjenester og andre aktiviteter.

Der er normalt gudstjeneste 1. og 3. søndag i måneden kl. 10, og enhver er altid hjertelig velkommen. - Se kalenderen!

Menigheden ledes af et menighedsråd, der er valgt på menighedens årsmøde i februar måned. Væsentlige beslutninger foretages på menighedsmødet efter forberedelse i menighedsrådet.

Den enkelte baptistmenighed har frihed til selv at fastlægge sin form og struktur i respekt for den fælles baptistiske historie og tradition.

Alle medlemmer har mulighed for øve indflydelse på menighedens liv og virke, dels i det daglige menighedsliv, men også ved aktivt at deltage i de 4 årlige ordinære menighedsmøder, hvor vi gennem drøftelser og demokratiske valg tager beslutninger om menighedens liv og drift.

Som lokal frikirke i Thisted ønsker vi at samarbejde med andre kirker i byen, herunder i muligt omfang at være med i relevante fælles arrangementer. Vi har tradition for fællesskab med Pinsekirken og Missionsforbundet om Sct.Hansfest, Kvindernes internationale Bededag og med alle kirker i byen om Evangelisk Alliances Bedeuge i januar måned.


Kontakt til kirken
Gerda og Jørgen Nielsen
Stjernevænget 2
7700 Thisted
Tlf. 97 92 30 12
mail
Menighedsråd
Kirsten Jonasen
Tlf. 97 97 71 87
mail

Lilli Jonasen
Tlf. 26 35 61 84
mail:

Orla Møller
Tlf. 97 98 51 63
mail

Jørgen Nielsen
Tlf. 97 92 30 12
mail
Kasserer
Henning Jonasen
Tlf. 23 31 54 27
mail

Kontonummer: 5800 - 8128767178

Menighedsbladets redaktion
Mari-Ann R. Lassen
mail

Jørgen Nielsen
mail


Lejrhytten Hjorthøj
Eshøjvej 4
Eshøj
7700 Thisted

For udlejning kontakt:
Kirsten og Poul Erik Jonasen
Tlf. 97 97 71 87 / 40 21 82 87