Privatlivspolitik for Thisted Baptistkirke.

Dataansvar
Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Thisted Baptistkirke behandler dine persondata i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Henning Jonasen Adresse: Sennelsvej 13, 7700 Thisted
CVR: 56024816
Tlf.nr.: 23 31 54 27
Mail: jonasen@mail.dk
Website:www.thistedbaptistkirke.dk

Behandling af persondata.
Thisted Baptistkirke registrerer generelt følgende personlige oplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.
Læs nedenfor om menighedens anvendelse af dine data.

Medlemskartotek.
Oplysningerne er registreret i vores medlemskartotek, som myndighederne kræver. Her anføres desuden dåbsdag, dåbssted, indmeldelsesdag samt evt. udmeldelsesdag.

Årsberetning.
Oplysningerne er ligeledes registreret i menighedens årsberetning, som menigheden uddeler til medlemmerne. Årsberetningen sendes endvidere til Baptistkirken i Danmark og kan efter ønske blive sendt til andre baptistmenigheder. Her anføres også oplysning om dine runde fødselsdage og andre større familiemæssige begivenheder, medmindre du fravælger dette.

Tillidshverv.
Skulle du blive valgt til et tillidshverv i menigheden, vil dine oplysninger plus evt. foto blive anført under et indledende afsnit i menighedens årsberetning om ledelse og udvalg samt på menighedens hjemmeside. Dine oplysninger videregives til Baptistkirken i Danmark til offentliggørelse i Baptisternes Håndbog.

Menighedsbidrag.
Oplysning om dit menighedsbidrag sker alene på dit personlige medlemsnummer. Såfremt du har oplyst dit cpr-nummer, indberettes dit menighedsbidrag til skattemyndighederne. Dit medlemsnummer, menighedsbidrag og cpr.-nummer opbevares i et særligt fortroligt kartotek, og kommer alene til bidragssekretærens kendskab.
Oplysningen om cpr.-nummer og menighedsbidrag gives alene til skattemyndighederne i forbindelse med indberetning af menighedsbidrag.


Vi behandler kun relevante persondata.
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata.
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift – dette gælder fx medlemsliste. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder fx ved forpligtelseserklæringer og ansættelser.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke.
For medlemmer og andre som er en fast del af menighedens virke og dagligdag indhenter vi en skriftlig samtykkeerklæring for behandling af dine data.

Sikkerhed.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder.
Du har ret til at få adgang til dine persondata.
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage.
Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.

Denne politik er senest opdateret den 5. dec. 2019.